Subsidies voor bedrijven

Ruimte op of rond het bedrijf voor zonnepanelen? Er zijn verschillende regelingen en subsidies die dat kunnen ondersteunen. Middels fiscale regelingen zijn er voor zowel zakelijke grootverbruikers als kleinverbruikers (tot 3 x 80 ampère) investeringsaftrekken in te zetten. Denk aan de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Ieder jaar wijzigen de subsidies en de voorwaarden, het is dan ook verstandig om tijdig de juiste informatie in te winnen wat wel of niet van toepassing kan zijn op de eigen situatie.

  • Kleinschaligheidsaftrek (KIA) kan worden ingezet als investeringsaftrek tot maximaal 28% van de investeringskosten. De exacte hoogte is afhankelijk van eventuele andere investeringen in hetzelfde jaar.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA) is bij een aansluiting van minder van 3 x 80 ampère en een minimum van 25 kW aan piekvermogen mogelijk in te zetten om onder bepaalde voorwaarden de investeringskosten in zakelijk zonnepanelen af te trekken van de fiscale winst. Dit mag in sommige gevallen meer dan 50% van de investeringskosten zijn.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een regeling tot 36% van de investeringskosten die aftrekbaar is van de fiscale winst. Voorwaarden hier zijn dat de zonnepanelen dan op de ‘milieulijst’ moeten staan, dat er minimaal € 2500,- per jaar wordt geïnvesteerd en de aanschaf tijdig bij het RVO wordt gemeld.
  • Vamil, de willekeurige afschrijving milieu-investeringen, is in te zetten tot wel 75% van de investering in zakelijk zonnepanelen, op een gewenst moment. De zonnepanelen dienen ook in dit geval op de ‘milieulijst’ te staan en er dient minimaal € 2500,- te zijn geïnvesteerd.

Grootverbruikers (minimaal 3 x 100 ampère en een zakelijke aansluiting) kunnen daarnaast ook aanspraak maken op de SDE++ subsidie, de Stimulering Duurzame Energieregeling. Deze exploitatiesubsidie betekent dat er subsidie wordt verkregen over hetgeen dat wordt opgewekt/gereduceerd. Het is een langlopende subsidie met een aantrekkelijk financieel plaatje, waarbij een grote bijdrage kan worden geleverd aan duurzaamheid.

De looptijd van de SDE++ regeling is gefaseerd, de aanvraag hiervoor dient op een bepaald moment binnen te zijn en de aanvragen worden beoordeeld op een aantal factoren.

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.