Subsidies voor bedrijven

Ruimte op of rond het bedrijf voor zonnepanelen? Er zijn verschillende regelingen en subsidies die dat kunnen ondersteunen. Middels fiscale regelingen zijn er voor zowel zakelijke grootverbruikers als kleinverbruikers (tot 3 x 80 ampère) investeringsaftrekken in te zetten. Denk aan de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Ieder jaar wijzigen de subsidies en de voorwaarden, het is dan ook verstandig om tijdig de juiste informatie in te winnen wat wel of niet van toepassing kan zijn op de eigen situatie.

  • Kleinschaligheidsaftrek (KIA) kan worden ingezet als investeringsaftrek tot maximaal 28% van de investeringskosten. De exacte hoogte is afhankelijk van eventuele andere investeringen in hetzelfde jaar.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA) is bij een aansluiting van minder van 3 x 80 ampère en een minimum van 25 kW aan piekvermogen mogelijk in te zetten om onder bepaalde voorwaarden de investeringskosten in zakelijk zonnepanelen af te trekken van de fiscale winst. Dit mag in sommige gevallen meer dan 50% van de investeringskosten zijn.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een regeling tot 36% van de investeringskosten die aftrekbaar is van de fiscale winst. Voorwaarden hier zijn dat de zonnepanelen dan op de ‘milieulijst’ moeten staan, dat er minimaal € 2500,- per jaar wordt geïnvesteerd en de aanschaf tijdig bij het RVO wordt gemeld.
  • Vamil, de willekeurige afschrijving milieu-investeringen, is in te zetten tot wel 75% van de investering in zakelijk zonnepanelen, op een gewenst moment. De zonnepanelen dienen ook in dit geval op de ‘milieulijst’ te staan en er dient minimaal € 2500,- te zijn geïnvesteerd.

Grootverbruikers (minimaal 3 x 100 ampère en een zakelijke aansluiting) kunnen daarnaast ook aanspraak maken op de SDE++ subsidie, de Stimulering Duurzame Energieregeling. Deze exploitatiesubsidie betekent dat er subsidie wordt verkregen over hetgeen dat wordt opgewekt/gereduceerd. Het is een langlopende subsidie met een aantrekkelijk financieel plaatje, waarbij een grote bijdrage kan worden geleverd aan duurzaamheid.

De looptijd van de SDE++ regeling is gefaseerd, de aanvraag hiervoor dient op een bepaald moment binnen te zijn en de aanvragen worden beoordeeld op een aantal factoren.

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw interesse in Becker Installatietechniek.

Helaas ervaren wij momenteel extreme drukte bij ons in het bedrijf en willen we op voorhand duidelijk zijn naar onze klanten.

Op dit moment zijn wij voor nieuwe klanten genoodzaakt een klantenstop te hanteren betreffende zonnepanelen, dit omdat wij de grote vraag vanuit de markt op dit moment niet kunnen bezetten en onze bestaande klanten (anders) niet de service kunnen leveren zoals wij zouden willen.

Bent u reeds vaste klant bij ons, bijvoorbeeld omdat u periodiek onderhoud aan u cv ketel laat uitvoeren, een huur-/leaseketel heeft of is al uw installatiewerk verzorgd door ons, dan kunt u uw aanvraag indienen via het contactformulier en nemen wij binnen enkel weken contact met u op. De wachttijd ligt thans om en nabij de 6-8 weken.

Onze excuses voor het ongemak en alvast bedankt voor uw begrip. Alleen op deze manier kunnen wij de service blijven bieden waar wij voor staan. Mocht de situatie wijzigen en wij weer in staat zijn nieuwe klanten aan te nemen, dan zullen wij dit uiteraard vermelden op onze website.