Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Amateursportorganisaties kunnen voor de bouw, het onderhoud en het beheer van hun sportaccommodaties een subsidie aanvragen. De subsidie voorziet in een tegemoetkoming van 20% van de kosten (inclusief btw) en er kunnen meerdere aanvragen worden ingediend.

Voor energiebesparende maatregelen kan een aanvullende subsidie worden verstrekt. Dit geldt ook voor activiteiten om de toegankelijkheid te verbeteren en voor circulaire maatregelen. Deze extra subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten (inclusief btw). Al met al kan er voor energiebesparende maatregelen in totaal tot 30% subsidie worden verkregen.

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.